​​​​​​​Small Talk, Big Issue

Cool pals

  • Pen:
  • Lens:

Posted: 19 September 2017Small Talk, Big Issue 

“กระบวนการทำหนังสือมันมีมากกว่าหนึ่งขั้นตอนแน่ๆ กว่ามันจะออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งได้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องหน้าปก มองในแง่การตลาดแล้วมันมีผลมากพอๆ กับเนื้อหาและชื่อชั้นของนักเขียนต่อการที่หนังสือจะขายได้หรือไม่ ทั้งนี้หนังสือจะดีหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง หนังสือบางเล่มเนื้อหาดีแต่หน้าปกไม่โดนใจ ใครเห็นมองผ่าน ตรงกันข้ามหาก สนพ. ให้ความสำคัญในจุดนี้ หนังสือดีใครเห็นหยุดมอง ตัดสินใจซื้อได้ง่ายๆ ต้องยอมรับว่าหนังสือก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้ซื้อซื้อเพราะอรรถประโยชน์อื่นๆ ด้วยเหมือนกัน นอกจากซื้อเพื่ออ่านมันแล้ว ดังนั้นหนังสือปกสวยได้เปรียบกว่าเยอะ” 

ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ 

ธุรกิจส่วนตัว / นักเขียน / บก.อิสระ 

พูดถึงประเด็นสิ่งที่สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนังสือ ในปัจจุบันและอนาคตต้องคำนึงถึง