นิทรรศการ The Cooperation 3 : คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 3

400

นิทรรศการ “The Cooperation 3: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 3”

3 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2559

ณ แกลเลอรี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการ The Cooperation 3 : คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 3 โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok ) เผยเรื่องราวการทำงานแบบที่ประสานพลังระหว่าง 5 คู่ ผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ จากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ โดยจับคู่ทำงาน “แบบลงลึก” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามและเรียนรู้การทำงานของคู่อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันอีกด้วย ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลวัสดุ ทดลองเล่นกับวัสดุและพัฒนาต้นแบบ จนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พวกเขาผ่านเวิร์คช็อปการทำงานร่วมกันนาน 9 เดือน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพทั้งในเชิงพาณิชย์ที่สามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม และง่ายต่อการนำไปใช้งาน

นิทรรศการนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางตัวอย่างของการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation) ระหว่างผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ นำมาซึ่งกระบวนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม พบกับ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกระบวนการสร้างสรรค์จากการทำงานร่วมกันของผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ

The Cooperation 3 : คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 3 ประกอบด้วยกลุ่มนักออกแบบและผู้ผลิตวัสดุไทยทั้งหมด 5 คู่ ดังต่อไปนี้

คู่ที่หนึ่ง: พับ พับ พับ พับ
บริษัท Thai Techno Glass Co., Ltd. โดย จิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ & all(zone)

คู่ที่สอง: ฉีก / ตัด / ดัด / ต่อ
บริษัท Thai Metal Perforation Co., Ltd. โดย เกษียร เผ่าวนิช & ศุภพงศ์ สอนสังข์

คู่ที่สาม: มาวาตะกับความเป็นไปได้
บริษัท Chul Thai Silk Co., Ltd. โดย รดาชญา คุ้นวงศ์ & อริสรา เเดงประไพ

คู่ที่สี่: สลัดภาพลักษณ์พลาสติก
บริษัท Reangwa Standard Industry Co., Ltd. โดย อภิภพ พึ่งชาญชัยกุล & Thinkk studio

คู่ที่ห้า: หัตถอุตสา(น)หกรรม
บริษัท Fasttechno Co., Ltd. โดย กรภัคร์ มีสิทธิตา & รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เชียงใหม่ หลังกาดเมืองใหม่ ถนนเมืองสมุทร โทร. 052 080 500 ต่อ 1 เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์)