จ.เชียงใหม่ เตือนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ช่วง 29 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 อุณหภูมิจะลดลง 5 – 7 องศา

  • BY iPopnews

Posted: 28 December 2018คุณคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งนายอำเภอ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาพอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น หลังกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ในช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ โดยในช่วงวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2561 ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 อากาศจะหนาวเย็นลง อุณหภูมิลดลง 5 – 7 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ด้าน คุณไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนขอ ปภ.เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ตรวจสอบบ้านและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของ และหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด และขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย