กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมพัฒนาการศึกษา สนับสนุนโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

  • BY iPopnews

Posted: 04 July 2018

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานส่งมอบโครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา” หนึ่งใน “โครงการเซ็นทรัลทำ” เพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาให้แก่ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ซึ่งทาง “กลุ่มเซ็นทรัล” ได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา สนามเด็กเล่น รวมถึงมอบคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอน อุปกรณ์งานอาหาร มูลค่ารวม 1,203,945 บาท โดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่โรงเรียน อาทิ กิจกรรมสอนน้องคัดแยกขยะ, กิจกรรมทำถุงผ้าจากเสื้อที่ไม่ใช้แล้ว, กิจกรรมทาสีเครื่องเล่นสนาม และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่