เชียงใหม่ ปล่อยคาราวาน Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ

  • BY iPopnews

Posted: 08 March 2018

คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning day" ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการปล่อยขบวนรถทำความสะอาดจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 20 คัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดถนน เก็บเศษขยะ วัชพืช และฉีดน้ำขึ้นฟ้าพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดหมอกควันมลพิษอีกด้วย

สำหรับ คุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในภาวะปกติ ขณะที่จุด Hotspot ค่าเฉลี่ยรวมตั้งแต่เดือน 1 มกราคมมาจนถึงวันที่ 4 มีนาคมนั้น เกิดจุด Hotspot จำนวน 314 จุด แต่ในปีที่มามีจำนวน 208 จุด และคุณภาพอากาศเกินไปแล้ว 2 แห่งที่อำเภอแม่แจ่มเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา และวันนี้ (7 มี.ค.61) ในตัวเมือง (สถานีช้างเผือก) ค่า PM 10 อยู่ที่ 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังคงต้องติดงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ คณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือสั่งการไปยังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในการเพิ่มการตรวจสอบมาตรการ การก่อสร้างให้มีการปิดคลุมให้มิดชิด และสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ รวมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจควันดำที่มีค่าเกิดมาตรฐาน ห้ามวิ่งในเขตอำเภอเมือง เพื่อช่วยให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กตามจุดต่างๆ ลดลง